+45 97161418  

Campingtur Bornholm 2018


Bornholm via Ystad

Vi kørte hjemmefra 25. maj 2018 omkring kl. 9:50 for at bevæge os i retning af Bornholm.

Efter en tur over Fyn og Sjælland til Sverige nåede vi frem til færgen i Ystad kl. ca. 15:55. Vi skulle sejle til Rønne kl. 16:30 og være fremme i Rønne kl. 17:50. Færgen var ca. 8 minutter forsinket og vi kom i land i Rønne ved godt 18-tiden og var på Nordskoven Strand Camping ca. kl. 18:15, fandt en plads, stillede telt op og spiste sen aftensmad og gik trætte i seng ca. kl. 22:30.

Vi kørte ialt 388,1 km denne dag.

Nordskoven Strand Camping

Et kig fra indkørslen til campingpladsen over mod bygningen, hvor Sørens Camping har en lille udstyrsforretning med et pænt udvalg af campinggrej.

Søndag 27. maj kørte vi en rundtur og startede fra campingpladsen kl. 10:45 med retning mod Hasle. Vi kørte ud til Sorthat Strand. 
Borgerforeningen har fået Kulturarvsstyrelsens tilladelse til opsætning af kanonen og en retablering af feltbatteriet. Foreningen låner kanonen af Forsvarsmuseet på Bornholm. Det er en 18 punds kanon i stil med den, batteriet var armeret med i 1806
Denne indgang er selvlukkende og iflg. inskription fra 1678 ved Nyker Kirke.
Vi kørte rundt og så på bl.a. nogle af Bornholms rundkirker i den tid vi opholdt os på Bornholm

Lundestenen

Lundestenen er en af de smukkeste jættestuer vi har på Bornholm og er seværdig. Parkering på Tornegårds P-plads som ligger syd for gården, pladsen benyttes også af gården til opbevaring af maskiner, men kør til den vestlige ende hvor P-skiltet står. Følg en trampesti fra P-pladsen over marken til jættestuen, der ses i sydvestlig retning. Vis hensyn til afgrøderne og gå direkte mod jættestuen.

Denne beskrivelse og noget mere om Lundestenen har jeg fundet på dette link

Vi kørte videre mod sydøen og var en tur ved Arnakke inden vi kørte tilbage til Rønne og campingpladsen.

Vi startede dagens køretur den 28. maj med at køre ind til Rønne og se på hvilke tilbud og seværdigheder Turistbureauet kunne byde på.

Over middag kørte vi ud fra Rønne med kurs ca. imod Nexø. Vi tog dog nogle svinkeærinder undervejs.

Bl.a. besøgte vi Bornholmerbørsten og Nisse & Troldecompagniet som er et besøg værd. Der var mange rigtig gode emner inden for børster af alle afskygninger og så det vi gik efter nemlig nisser.

Læs evt. mere på dette link

Fra nisserne kørte vi et kort stykke over til Årsdale Mølle som vi besøgte - det vil sige - det var ikke selve møllen vi besøgte, men den butik de har i forbindelse med møllen og hvor der er mange flotte ting til salg. Meget lavet af granit og andre materialer fra Bornholm. Selve møllen kan også ses i drift af og til.

Nexø

Vi parkerede ved Nexø Kirke og gik en tur herfra. Villedet er Nexø Kirke, men vi kom også forbi forfatteren Martin Andersen Nexø' hus
Foto fra Snogebæk - flot strand.
Fra Snogebæk fortsatte vi mod Dueodde og var bl.a. inde for at se på et par bunkere fra anden verdenskrig på Skrokkegårdsvej inden vi kørte ud til stranden og gik en tur her.
På vejen hjem var vi forbi Pouls Kirke inden vi kom til Ringborgen Rispebjerg.
Og derfra tilbage til Rønne.

28. maj

Vi kørte denne dag til (i første omgang) Åkirkeby, hvor vi ville ud til Klintebakken, som så ud til at være meget spændende at se.

Fra 367ture.dk har jeg taget en kort beskrivelse af stedet, men læs meget mere på linket.

"Klintebakken kan give os nøglen til forståelsen af Bornholms geologiske egenart, og lokalitetens formidlingsmæssige værdi er øget yderligere, efter at vi i forbindelse med landskabsplejen i NaturBornholms nærområde har fået blottet undergrunden fra Klintebakken til Strøby sandstensbrud"

Læså løber under vejen her i viste underløb. Vasebro hedder det. En »vase« er en over en mose eller anden fugtig grund lagt vej eller dæmning af faskiner eller opkastet jord iflg. www.367ture.dk - det her er så bygget mere holdbart.
Efter en tur langs med og over åen og en sti til en trappe kom vi op til en langhøj som rummer både en dysse og en jættestue og menes opført i bondestenalderen, et sted mellem 3.600 og 3.200 år før vor tid.
Jeg fandt dog kun et lille hul som indgang og der skulle jeg ikke ind

Slusegårds vandmølle ligger tæt ved udløbet af Øle å på Sydbornholm. Her er opdæmmet en mølledam, hvortil der foruden vandmøllen er tilsluttet et ørredhus. Til anlægget hører også et klækkehus til udklækning af ørredyngel og et kildehus over en kilde, som forsyner klækkehuset med rent vand.

Vandforsyningen til mølle og ørredhus fra dammen reguleres med stigborde, og til dammen er også tilsluttet andre stigborde til overløb.

Læs meget mere om stedet her på Bornholmernes historie

I Pedersker Plantage har Pedersker Jagtforening et jagthus. Et par hundrede meter syd for dette ligger der tre stenhøje også kaldet Varperne. Til disse Varper knytter sig et sagn som du kan læse om på dette link
Billedet viser to af de tre varper.
Ikke langt fra Varperne finder vi Ølene Vildtreservat. Ølene Vildtreservat indeholder særlig værdifuld natur og er derfor en del af Natura 2000, som er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Læs mere (hele teksten fra skiltet) her, hvis du er interesseret i at se på fugle
 

Lilleborg

På vej tilbage til Rønne kom vi forbi ruinerne af Lilleborg som hører til blandt de ældste kongelige middelalderborge i Danmark.

Her var vi en tur oppe for at se på ruinerne og kom også til at tage en del billeder, som du kan se et af her.

Efter denne tur var vi igen tilbage i Rønne.

Efter en overnatning gik vi i gang med at pakke telt og vogn og flyttede til Gudhjem Camping i løbet af dagen, nemlig den 30. maj.

Gudhjem

Vi er nu på Gudhjem Camping (nogle kalder det for Sletten Camping). Vi har været her nogle timer og har sat teltet op og er her gået en tur op til receptionen. I nærheden af receptionen var der denne udsigt ned over pladsen med vores vogn lige til højre for teltet næsten nede ved klipperne

Gudhjem

Vi gik flere gange fra campingpladsen ind i Gudhjem og tilbage ad forskellige ruter. På billedet her er vi på vej ad kyststien og kigger tilbage ind mod campingpladsen.
 
Vi tog os en eftermiddagstur til Bornholms Middelaldercenter. Middelaldercentret i Østerlars er et videnpædagogisk oplevelsescenter, der arbejder med levende formidling af bornholmsk, dansk og europæisk middelalder. Et spændende sted.

Bornholms Middelaldercenter

Vi befinder os i stormandsgårdens stuehus og er i den fine sal med kalkmalerier, glaserede gulvfliser, jernbeslået dør og blyindfattede glasvinduer. Her i rummet blev der holdt fester.
 
På vej fra Middelaldercentret kørte ud i nærheden af og gik det sidste stykke til Stavehøl vandfald.
 
Vi kørte til Allinge og Sandvig og så os lidt om inden vi kørte ud til Hammer Sø og op til Hammer Fyr.
 
Herefter kørte vi tilbage til campingpladsen.

Teglkås

1. juni kørte vi en tur ud til Teglkås og lidt rundt i området her i nærheden. Det er en - efter min mening - sjov tur at køre ned til Teglkås og op igen med vejstigning på 14%. 
 
Efter et ophold i Teglkås satte vi kursen mod Vang. Iflg. Bornholmerguiden.dk er Vang en af Bornholms perler, oprindelig et fiskerleje, senere også udskibningshavn for granit, som indtil for få år siden blev brudt i Ringebakkerne syd for byen.

Den lave bebyggelse, som ligger smukt spredt op ad den stejle, frodige skråning, har efter manges mening et sydlandsk præg.
Bebyggelsen midt i den grønne natur ånder fred og idyl.

Her findes fortræffelige spisemuligheder, og omegnen byder på et utal af oplevelser. Vandreture til bl.a. de fredede naturområder Slotslyngen og Ringebakkerne med de mange nedlagte stenbrud. Blandt områdets øvrige seværdigheder kan nævnes øens eneste bevarede vandmølle med overfaldshjul samt kunstneren Peter Bonnéns bro over kløften ved stenbruddet syd for havnen.

Hammershus ruiner nord for havnen kan nås til fods på mindre end en time.
 
Fotoet er taget lige uden for stenbruddet og her kan Hammershus ses i baggrunden

Herrens borg på Bornholm

I middelalderen var lange perioder præget af fjendskab mellem den danske kongemagt og kirken, og flere gange var de to parter i åben krig. I 1149 fik kirken tre ud af Bornholms fire herreder som en del af et forlig. Kongen beholdt det vestlige herred og opførte Lilleborg i Almindingen som sin magtbase på Bornholm. Lilleborg blev erobret af ærkebiskop Jakob Erlandsens bror i 1259, og herefter havde kirken herredømmet over hele Bornholm. Hammershus blev opført som ærkebiskoppens borg på Bornholm – hvornår det skete er der uenighed om, men de seneste arkæologiske undersøgelser tyder på, at borgen blev opført i 1290’erne. Dette og meget mere om borgens historie kan du læse på Naturstyrelsens hjemmeside.

Borgen med havet i baggrunden fotograferet fra stien hen til Info-centret

Nu er vi på vej ind mod borgruinen
Mens Lene endnu sad og nød solen tog jeg et billede over mod Hammer fyr, som vi besøgte i går

Østermarie Kirke og ruinen

Østermarie kirkeruin er en fredet ruin i Østermarie lige ved siden af den nyere kirke, Østermarie Kirke, opført 1891.
Apsis, kor, sydmuren og våbenhusets vestmur er bevaret. Nedbrydningen af kirken blev stoppet i 1890 pga. dens interessante arkitektoniske detaljer. Kirken blev opført sidst i 1100-tallet af kampesten og kalksten. Tagkonstruktionen er af en sjælden, men simpel og uhyre solid type, hvilket bedst ses over koret.
Her ved kirken er der også runesten at se på.
 
Foto: Kirkeruinen til venstre og den nye kirke til højre

Svaneke havn - et spændende sted

Svaneke blev i 2013 kåret til Danmarks smukkeste købstad. 15 byer fra hele landet var indstillet til prisen som Danmarks Smukkeste Købstad og Svaneke vandt!
 
Som et af de få steder i Danmark, kan man se morbær- og figentræer i flere af byens haver.
 
Og i denne lille hytte (til venstre) fik vi alletiders flæskestegs-sandwich - de var bare gode! Udsigt fra bænkene hvor vi spiste vores sandwiches

Svaneke

På vej ud ad Svaneke mod Gudhjem kom vi forbi disse kanoner. På skiltet ved dem står bl.a.: Fra 1700 til 1900 anlagde man en række kanonbatterier på mange af øens kystfremspring. Batterierne er i reglen bygget som græstørvsvolde med lige front og bagudbøjede flanker. Kanonstandpladserne består gerne af sten. Kanonerne fik derved et fast fundament og fri skudhøjde

Gudhjem

Efter at vi har været rundt for at se forskellige steder på øen tog vi et par slappe-af dage. Vi gik lidt rundt i Gudhjem og på campingpladsen og i løbet af eftermiddagen 4. juni tog vi teltet ned og gjorde os klar til hjemturen den 5. juni.
 
Vi slapper af i det gode og varme vejr

Foto fra toiletbygningerne - vores vogn er næsten midt i billedet - 3. juni kl. 17:50

Et kig tilbage ned over havnen kl. er nu 20:32
5. juni kl. 13:34 og vi er på vej over Øresundsbroen

Tak fordi du kiggede med

Det var en god tur vi havde til Bornholm med masser af oplevelser. Vi kan anbefale en tur - eller flere - derover

Vi har mange flere billeder og tekst på vores hjemmeside: www.asmussen-camping.dk

Link til Bornholm-turen her

Om Sørens Camping
1. marts 2005 : Søren Olsen - bornholmer - er nu på egen boldgade med forretningen Sørens Camping mellem Herning og Snejbjerg.

Med næsten 30 år i branchen er Sørens Camping et sikkert sted at lave sin handel
Har pr. 1/2 2006 udvidet med Enggårdvej 31 og vi har også en hal på ca. 450m2
Fra 2007 til 2010 havde vi en afd. i Klemensker på Bornholm.
Febuar 2008 blev vi Camp-let center: Så vi sælger nye Camp-letter.
Se de sidste nye modeller hos os.
Jeg har over 28 års Camp-let erfaring.
1. dec. 2012 åbnede vi i nye lokaler på 1400 m2 på Teglvænget 7-9.
1. marts 2015 holdt vi 10 års jubilæum som Sørens Camping.
1. juni 2015 til udgangen af 2019 havde vi en lille afd. på Bornholm igen på Nordskoven Strand Camping i Rønne,
1. marts 2020 holder vi 15 års jubilæum

mvh
Søren E. Kure Olsen
Kontakt
Sørens Camping
Teglvænget 7-9
7400 Herning
97161418
so@scamping.dk

Find vej
Sørens Camping  |   Teglvænget 7-9  |   7400  Herning  |   97161418  |   so@scamping.dk