+45 97161418  

Campingtur til Hobro juli 2016 (2)


Udgangspunkt for denne tur er Bramslev Bakker Camping ved Hobro

Jeg har lavet min beskrivelse på denne måde fordi jeg kan lide at køre rundt ude i naturen og se på den.
Jeg planlægger min tur dagen i forvejen ud fra nogle ting, jeg finder interessante og så kører jeg hovedsageligt på små veje - også på hullede grusveje - og jeg kører med både kort og GPS som hjælp.
 
Jeg valgte også Hobro-området som mål for denne campingtur idet jeg blev kaldt hjem fra den første tur hertil og nu ønsker at se noget mere og bookede mig ind hos:
 
Bramslev Bakker Camping, Bramslev Bakker 5, Valsgård, 9500 Hobro.
Tlf. 40 29 52 53. Mail: mail@bramslevbakker.dk
 
Jeg spiste lidt tidlig frokost, så jeg var klar til at køre hjemmefra søndag 31. juli kl. 12.15 og var fremme på campingpladsen kl 14 efter en tur på 103,6 km.
 
Jeg fik ikke samme plads som sidst, idet der var en anden campist på den, så denne gang var jeg lidt nærmere på facilitetsbygningen.
Jeg fik samme fine modtagelse som sidst, så her på denne plads føler jeg mig velkommen.
 
Fotoet viser min vogn og bil på denne enhedsplads.

Aftentur

Efter at jeg havde spist til aften og set de regionale nyheder fra TV Midtvest besluttede jeg mig for at gå en tur i det gode vejr. Der er en gul vandrerute der går ud fra campingpladsen og ender her igen. Ruten er på 3,9 km hvis man følger den hele vejen. Det gjorde jeg dog ikke, idet jeg var inde på en anden vandrerute på et stykke og jeg har nok gået små 3 km ialt.
Fotoet er taget neden for campingpladsen op mod restauranten. Jeg er ikke nået helt ned til Mariager Fjord endnu.

Langs med fjorden

Jeg er nu nede ved fjorden og går langs med den et stykke vej i retning ind mod Hobro, som kan anes i baggrunden. Der er lidt forskellig bund at gå på. Lige her er det græsmark, jeg går på. Men jeg har gået på grussti lidt tidligere.

Mere uvejsomt terræn

Efter at jeg var gået et godt stykke langs vandet drejede jeg ind over land og gennem noget skov og langs et par marker og her er jeg så på vej op gennem nogle af de høje bakker langs fjorden og ind mod campingpladsen. Jeg fik ad sved på panden af at gå her og det var bestemt heller ikke lige jævnt alle steder. Faktisk var der et par steder, hvor jeg skulle træde forsigtigt for ikke at snuble over rødder og kanter.

Stien bugter sig i bakke dal

Det går både op og ned ad bakke, når man følger stien her ind gennem skoven. Nogle steder var der også temmelig mørkt, mens solen kom igennem andre steder. Men alt i alt en god travetur, som kræver godt fodtøj. Er man godt gående synes jeg det er en fin tur, men er man ikke helt let til bens vil jeg ikke anbefale turen.
Turen tog en lille time.

Køretur mandag

Jeg startede med at køre fra campingpladsen via Valsgård til Rostrup og Villestrup, Møldrup mod Skørping og er her ude at gå en tur ved St. Økssø, hvorom man kan læse flg. under Visitrebild: Store Økssø er beliggende vest for Mosskov Pavillonen.
Den har et areal på ca. 33 ha. Søen tilhører den dystrofe søtype med surt, brunt vand.
Den brune farve skyldes søvandets store humusindhold. Under 2. verdenskrig udgravedes en del tørvemoser på søens vestside, hvorved der fremkom en del tørvegrave.

Forstrådens Gran

Nu er jeg nået frem til Forstrådens Gran. Det er et kæmpestort grantræ, som jeg vil prøve at vise størrelsen af på det næste billede, men det er ikke let at komme til at vise det helt rigtigt, når det står inde mellem andre træer. Det er det største træ jeg har set nogensinde i mit 66-årige liv - bortset fra billeder fra udlandet - men det her er synligt lige få meter fra vejen.

Forstrådens Gran

Som jeg skrev før, er det ikke nemt at komme til at vise hvor stort træet reelt er. Her er jeg gået et stykke ind i skoven for at fotografere Forstrådens Gran mellem de andre træer. Og som det også kan anes er stammen både væsentligt højere og tykkere end de andre træstammer.
Forstrådens Gran finder man umiddelbart syd for Skørping by - beliggende op til Møldrupvej. Douglasgranen er plantet i 1883 af skovrider L.F.E. Hintz til minde om forstråd H. J. Hansen. I 1998 var træet ca. 40 meter højt og ca. 4.40 m i omkreds i brysthøjde. Forstrådens Gran er detaljeret beskrevet i bogen: Navnkundige træer i Rold Skov - udgivet af Helge V. Qvistorff, Rebild.

Den Jyske Skovhave

Her er porten ind til Den Jyske Skovhave. Og herunder følger teksten fra Skov- og Naturstyrelsens folder om Skovhaven:
Velkommen til Den Jyske Skovhave.
Her i hjertet af den 8000 ha store Rold Skov er der på 14 ha samlet over 150 forskellige træer og buske fra store dele af verdens nordlige halvkugle. Historien rækker tilbage til årene 1886-1902, hvor den initiativrige og forstbotanisk interesserede skovrider Hintz  ledede Buderupholm Statsskovdistrikt. Stik imod sin chefs  forbud mod at plante andet end Bøg, Eg og Rødgran forsøgte Hintz på netop disse arealer, at plante mange forskellige fremmede træarter fra mange kontinenter. Som bevis på at chefens forbud blev omgået, kan i dag ses de mange over 100 årige kæmper, der stadig står spredt i haven. Den største er en Grandis fra 1896 som er 43,5 m høj og indeholder over 32 kubikmeter træ. Træet er givetvis det største danske nåletræ målt i volume. En del af disse indførte arter har vundet større udbredelse i dansk skovbrug op igennem det seneste århundrede. Det gælder eksempelvis Sitkagran, Nobilis og Douglasgran. Siden 1940’erne har tilplantningen været mere systematisk i små skovparceller og i 1970 åbnede skovhaven som en seværdighed.
Hundeskov
Ved åbningen af skovhaven i 1970 blev Danmarks formodentlig første officielle hundeskov etableret. Hundeskoven er et fristed for hunde, hvor de må færdes uden snor, men under ejerens fulde kontrol. Hele skovhaven er indhegnet, for at sikre at hundene ikke forvilder sig uden  for området. Desuden beskytter hegnet nytilplantningerne mod hjortevildt, der ynder at bide knopperne af træerne.
Information
Oversigtskort, der viser de forskellige træarters placering, findes ved hovedindgangen. Ved hver enkelt parcel er der placeret informationsskilte, der viser træernes alder, geografiske hjemegn, biologi og evt. anvendelse. Alle informationer, herunder alfabetiske artslister på dansk og latin, kan findes på hjemmesiden.
Publikumsfaciliteter
Indgangsportalen er japansk inspireret, og er en hyldest til japanernes havekunst, hvor træerne har en særlig stor plads. Ved portalen er der opsat bord/bænkesæt og grill. Inde i skovhaven er der også borde og bænke samt en vandpost til tørstige hunde.
Ved parkeringspladsen er der toiletfaciliteter (tørkloset). På 600 m af stinettet er der udlagt kørestolsvenlig belægning.

Skovhaven

Her lige inden for hovedindgangen står dette skilt med oversigt over skoven. Der er tekst om hvordan skoven kan/må benyttes. Se evt. mere på Rebildporten
Adressen er:
Den jyske Skovhave,
Møldrupvej
9520 Skørping

56°48'16.2"N 9°54'39.5"E

Inde i skovhaven

Dette og næste billede er taget inde i skovhaven, hvor jeg gik en tur rundt ad den sti, der er befæstiget til kunne bruges af kørestole, rollatorer og at dem, der ikke bryder sig om at gå på ujævne stier. Stien var fin og jævn at gå på. Læs evt mere på dette link
En plante med nogle sjove nåle eller er det blade?

Den Jyske Skovhave

Det er nok nåle - jeg fandt ikke ud af, hvad det var for en sort.

Mere skovtur

Som man måske har tænkt, kan jeg godt lide at færdes i skove. Jeg er faktisk opvokset i en skov, så det har nok smittet lidt at på mig også i mit voksenliv. Fra den Jyske Skovhave fortsatte jeg ad vejen til Skørping. Her tog jeg vejen ud mod Rebild, men kort efter Skørping Skole drejede jeg til venstre ad Rebild Skovhusvej og kom efter et åbent stykke land ind i skov igen. Jeg var en tur ved Grøndalen og så retur til Stendalsvej.
Her på billedet er jeg nået lidt længere ind i skoven og er fortsat på Stendalsvej, men her går det opad og uden plads til at vige ud til siden, hvis der skulle komme modgående trafik.
Jeg er nu på vej ind mod Rebild igen, men nu ad en bagvej.

Rebild

Så er jeg i Rebild ved udstillingsafdelingen. og nogle museer. Se mere om området her på Rebildporten.
Hos Naturstyrelsen kan man læse følgende tekst og også downloade vandretursfolder om Rebild Bakker og nationalparken:
Rebild Bakker var tidligere fælles græsningsareal for Rebildbøndernes kvæg, heste, får m.v. l 1912 erhvervede en gruppe dansk-amerikanere arealerne og skænkede dem til den danske stat. Til gavebrevet var knyttet tre betingelser: Området skulle henligge i naturtilstand, det skulle være tilgængeligt for alle og dansk-amerikanerne skulle have lov at afholde arrangementer i bakkerne på amerikanske festdage. Det fik navnet "Rebild National Park", og USA's uafhængighedsdag d. 4. juli fejres her hvert år

Tophuset

Sodavand, øl og kaffe, det kan Karen skaffe.
- var teksten på Tophusets første skilt i 1900
På vej ind i Nationalparkområdet kommer man forbi Tophuset, hvorom man kan læse sig til følgende: Tophuset, Top Karens gamle traktørsted siden 1875. Karen Marie Andersens lille, gulkalkede og stråtækte hus har siden begyndelsen af 1900-tallet været et af trækplastrene i Rebild Bakker. Allerede før Rebildfesterne kom der mange besøgende i bakkerne, og den gæve kone havde forretningstalent og begyndte at sælge kogende vand formedelst fem øre. Så kunne folk brygge kaffe på deres medbragte Madam Blå.
I 1915 fik Top Karen bevilling til at drive konditori, og siden da har konger, dronninger og berømtheder nydt husets kaffe, te, varme chokolade, boller og kager.
Tophuset blev bygget af Karen selv og hendes mand Jens i 1875, og her boede hun indtil sin død i 1929, 86 år gammel.
Allerede i sin levetid blev Top Karen og Tophuset en institution, ikke mindst på grund af den gæve kones ligefremme væsen. Her blev alle behandlet lige og lige godt, uanset om de var kongelige eller folk af små kår.
Huset er i dag ejet af Rebildselskabet, der passer godt på det og har forpagtet det ud, så også nutidens gæster kan opleve den lille perle.

Nationalparkområdet

Jeg fortsatte forbi Tophuset og kom til Blokhusmuseet, som ligger et lille stykke længere fremme mod Nationalparken, som billedet herover er fra. Jeg gik dog ikke længere end hertil idet det så ud til at blive regnvejr - der begyndte i hvert fald at komme tunge skyer.
Her udsigt ned over heden mod Sønderkol (102 m o.h.)

Rebild National Park

På vej tilbage til bilen tog jeg ovenstående billede af porten, der fører ind til Nationalparken.
 
Jeg nåede ikke meget mere end at komme ind i bilen før de første regndråber begyndte at falde. Men jeg havde jo planlagt at køre lidt mere rundt i området. Jeg kørte fra Rebild ad Hulvejen til Thingbæk, Gravlev, Støvring, Buderup, Buderup Bro, Teglgårds Mølle, Bjergtårnet, Stenstuen og til Skørping. Der var flere af disse steder, som jeg gerne ville have set nærmere på, men i en pænt tæt strøm af regn var det ikke noget, der fristede mig, så jeg kørte bare videre fra Skørping via Terndrup og i et sving mod Hadsund og ind over Vive tilbage til campingpladsen.
Dagens køretur kom op på 93,7 km. Den første lange del af turen var rigtig god og i stort set godt vejr. Der kom nogle byger, men først over middag begyndte det at regne i et par timer, hvorefter det igen blev tørvejr og sol i perioder.

Køretur tirsdag 2. august

Jeg er stoppet her på Karlsmøllevej, hvor der er en - efter min mening - rigtig flot udsigt. Og som det også kan ses på billedet startede denne dag med solskin, nogle skyer og en let-frisk vind.
Jeg forlod campingpladsen lidt over 9 og kørte til Valsgård og drejede ind mod Karls og Kielstrup og det er her på denne strækning at billedet er taget.

Videre mod Egense

Jeg fortsatte turen til Oue, Vive, Hadsund, glargårde, Veddum, Nørre Hurup og kom her forbi en rasteplads med skiltning mod et udsigtstårn. Fotoet er af udsigtstårnet som give mulighed for at kigge ud over et udsnit af Lille Vildmose. Udsigten er rimeligt god, når man lige ser bort fra, at binduerne i tårnet var temmelig snavsede, så det var ikke muligt at tage billeder ud over landskabet med et bare nogenlunde resultat.

Dokkedal og Egense

Dette foto er fra højdedragene ud mod havet i Dokkedal.
En af aktiviteterne i Dokkedal er Dampdag. Remisen i Dokkedal kommer rigtig til live, når den årlige Dampdag afholdes.
Men der er også andre ting at se og opleve iflg. Visitnordjylland.

Muldbjerge

I udkanten af Dokkedal og på kanten af Kattegat, ligger Stejlgabet som en lille naturperle. Her rækker en mole langt ud i vandet og Mulbjergene rejser sig smukt, ind mod land, som et bjerglandskab. Jeg kørte fra Dokkedal videre mod Egense og så pludselig et seværdighedsskilt og vendte straks bile og kørte ind mod denne seværdighed. Efter et godt stykke på en smal grusvej kom jeg ud til Muldbjerge og her er der en smuk udsigt over Kattegat - men også ind over land. Dette er blot et af de 6-7 fotos jeg tog på stedet. Foto fra Muldbjerge set i sydøstlig retning.

Egense

Jeg kom ud til færgehavnen i Egense og kiggede på færgen der var på vej over og så lidt på vandet, tog et par billeder, bl.a. dette. På skiltet er der en del instruktioner om, hvad man skal gøre, hvis man vil med færgen over til det nordjyske.
Se evt. mere om Egense via dette link til visitnordjylland

Videre i en bue hjem mod campingpladsen

Jeg kørte fra færgehavnen tilbage til Egense og drejede mod Mou, Storvorde og mod Klarup. Jeg kørte så ad rute 507 mod Lundby, og videre til Gundrup, Lindenborg, Terndrup, Astrup, Arden og her til Rold hvor jeg holdt en lille pause og var ude at gå en lille tur. Fotoet her er fra rundkørslen midt i Rold.
Iflg. Wikipedia: Rold ligger i Himmerland og er en lille landsby ved Rold Skov med 246 indbyggere, beliggende i Rold Sogn. Rold har givet navn til den nærliggende skov. Landsbyen ligger i Mariagerfjord Kommune og hører til Region Nordjylland.
Jeg fortsatte fra Rold via Vebbestrup (isfabrikken gør Vebbestrup kendt) til Hobro og til Valsgård og ud til campingpladsen.
Denne dag kørte jeg 142,3 km.

Bramslev Bakker Camping

Her i eftermiddag nød jeg det gode vejr på campingpladsen. Kom dog også lidt uden for og er på dette og de to kommende billeder gået op på skrænten omkring pladsen for at tage billeder. Jeg starter med billede af den østlige ende af pladsen.

Bramslev Bakker Camping

Her foto af den midterste del af pladsen

Bramslev Bakker Camping

Og så slutter vi af med den vestlige del af pladsen med facilitetsbygningen i baggrunden

Dagens køretur blev både lang og kortet af

Jeg kørte fra campingpladsen i gråvejr og tog turen gennem Valsgård til Hørby, Hannerup og så ud til en jættestue, lidt uden for byen (Snibhøj, ca. 5500 år gammel). Men jeg kom dog ikke ind til jættestuen kun til skiltet der viste vej derind. Der stod nemlig på skiltet at man skulle have lys med sig for at kunne se og der var godt nok en lommelygte i et skab ved skiltet - men uden strøm - og så var jeg ikke udstyret med fodtøj til at gå igennem en langtfra god græssti. Græsset var simpelthen ca. 10-15 cm højt og drivende vådt.
Herfra fortsatte jeg til Hvilsom, Hvam Stationsby, Gl. Hvam, Vester Tostrup, Ulbjerg, Gedsted og til Hvalpsund. Der var godt vejr da jeg kom til turistbureauet i Hvalpsund og fik en snak med en meget velorienteret medarbejder. Foto af indgangen til herregården Hessel som ligger i udkanten af Hvalpsund. Turistbureauet i Hvalpsund havde ellers kraftigt opfordret mig til at gå ind og se stedet i drift, men jeg have ikke rigtig lyst og kørte så videre inden det for alvor begyndte at regne. Her var lidt småstænk i luften.

Videre i nordlig retning

Meteorologerne talte om udbredt og heftig regn fra sydvest, så jeg satte kursen videre på min planlagte tur mod nord til Dollerup, Ullits, Stistrup, Strandby, Vitskøl Kloster. Nu er jeg på vej væk fra Viborg-Løgstør vejen og holder her ud for Vitskøl Kloster.

Og så videre nordøstover

Fra Vitskøl Kloster fortsatte jeg til Overlade, Vildsted, Vindblæs. Jeg er nu på vej ud af Vindblæs og det er blevet mere mørkt i vejret som det tydeligt ses af lyset fra bilen på skiltet. Det regnede også lidt, men jeg holdt mig til min planlagte rute og fortsatte til Skarp Salling og her regnede det temmelig meget. Jeg fortsatte dog til Kølby, men her stod det ned i stænger, så vinduesviskerne knap kunne følge med på højeste hastighed. Jeg kørte så videre for at afvente om ikke vejret blev bedre, men efter nogle få km valgte jeg at bede GPS'en om at finde den hurtigste rute tilbage til campingpladsen (62 km)

Og nu tilbage på campingpladsen

Jeg fulgte GPS'ens anvisninger undtagen et enkelt sted, hvor jeg mente at det ville være mere hensigtsmæssigt at køre tværs ind over et stykke - på godt nok et par mindre vejstykker - og kom så tilbage til campingpladsen efter en køretur på ialt 178,6 km.
Det regnede tæt hele vejen retur til campingpladsen, så jeg sad inde i vognen resten af eftermiddagen. Da jeg kom tilbage til campingpladsen stod der vand hele vejen rundt om campingvognen og her ca. 3½ timer efter jeg kom hjem til vognen står der fortsat godt med vand. Det klarede dog op hen på eftermiddagen.

Tilbage til Midtjylland

Torsdag 4. august var der delvis overskyet med solglimt og jævn-frisk vind fra morgenen. Det har  regnet op til kraftigt fra kl. 4.45 til 5.50 og jeg har ikke sovet siden. Jeg gør klar til at køre hjem, men kan ikke afregne før kl. 10. Jeg kom afsted kl. 10.13 og var hjemme kl. 12.07. Hjemturen var på 104 km - så jeg har på hele denne del af turen kørt 622,2 km.
Begge Hobro-ture tilsammen kom på 1130,4 km.
 
Men på trods af regnen og afbrydelsen af turen pga. dødsfaldet var det en god tur og jeg har bestemt lyst til at tage til Bramslev Bakker Camping igen på et tidspunkt, men om det bliver i år ved jeg ikke endnu. Jeg har nemlig også et par andre mål i tankerne og har bla. booket en tur til Bornholm i maj.
 
12.04.2017

PS.: Hvis du har lyst til at se alle billederne fra denne tur kan du finde dem på: www.asmussen-camping.dk
Om Sørens Camping
1. marts 2005 : Søren Olsen - bornholmer - er nu på egen boldgade med forretningen Sørens Camping mellem Herning & Snejbjerg.

Med næsten 30 år i branchen er Sørens Camping et sikkert sted at lave sin handel
Har pr. 1/2 2006 udvidet med Enggårdvej 31 og vi har også en hal på ca. 450m2
fra 2007 til 2010 havde vi en afd. i Klemensker på Bornholm.
Febuar 2008 Blev vi Camp-let center: Så vi Sælger nye Camp-letter.
se de sidste nye modeller hos os.
Jeg har over 28 års Camp-let erfaring.
1 dec. 2012 Åbner vi nye lokaler 1400 m2 på Teglvænget 7-9
1. marts 2015 holder vi 10 års jubilæum som Sørens Camping
1. juni 2015 Åbner vi en lille afd. på Bornholm igen ude på Nordskoven Strand Camping i Rønne,

mvh
Søren E. Kure Olsen
Kontakt
Sørens Camping
Teglvænget 7-9
7400 Herning
97161418
so@scamping.dk

Find vej
Sørens Camping  |   Teglvænget 7-9  |   7400  Herning  |   97161418  |   so@scamping.dk