+45 97161418  

Campingtur Toftum Bjerge (1)


Udgangspunkt for denne tur er Toftum Bjerge Camping

Jeg har lavet min beskrivelse på denne måde fordi jeg kan lide at køre og gå rundt ude i naturen og se på den.
Jeg planlægger som oftest min tur dagen i forvejen ud fra nogle ting, jeg synes kunne være interessante at se og så kører jeg hovedsageligt på små veje - også på hullede grusveje - og jeg kører med både kort og GPS som hjælp.
 
Jeg valgte Toftum Bjerge Camping som mål for denne campingtur. Det er mange år siden jeg camperede i området sidst - så vidt jeg husker i 1978 og der er mange spændende ting at se på i området. Campingpladsen som jeg opholdt mig på, kom jeg i forbindelse med via deres deltagelse i åbenthus arrangementer hos Sørens Camping. Jeg opholdt mig på campingpladsen fra lørdag 17. juni til torsdag 22. juni.
 

Toftum Bjerge Camping
v/ Gitte og Henrik Thusgård Poulsen
Gl. Landevej 4
7600 Struer

Tlf. 9786 1330 eller 2860 3390

info@toftum-bjerge.dk
www.toftum-bjerge.dk

Pladsoplysninger fra pladsens hjemmeside

Toftum Bjerge Camping er en mellemstor hyggelig 3-stjernet campingplads, hvor der er plads til alle, højt til himlen, og mulighed for en rigtig hyggestund.

Pladsen er anlagt i terrasser med en masse små dejlige lækroge, i pagt med den enestående natur som Toftum Bjerge også er. Campingpladsen ligger kun 300 meter fra stranden, som udover at ligge fantastisk ved de stejle skrænter også er kendt for at være sikker og med blåt flag. Toftum Bjerge er et fantastisk bakkelandskab skabt under istiderne og er i dag et meget kendt paraglider sted netop p.g.a. landskabet.

Servicebygningen på hovedpladsen er løbende moderniseret med nyt køkken og familierum – med gulvvarme. Der er i forbindelse med køkkenet lavet en stor overdækket terrasse, som om sommeren danner rammen om vores mange aktiviteter. Servicebygningen til pladserne 100-199 er 4 mindre bygninger ved siden af hinanden indeholdende toiletter, baderum, køkken og udslåningstoilet. Pladserne 200-254 er klar til brug i foråret 2017, i første omgang bliver servicebygningen en pavillon med 4 baderum m/wc. Derudover bliver der lavet udendørs køkken.

Pladserne er alle forsynet med 230V 10A el fra CEE-stik, og der er særskilt teltområde for lette campister.

På pladsen er der udover vores store terrasse også en cafe, en bar, minigolf, legeplads, klappe-geder og boldplads. Vi har ved pladserne 200-254 et indhegnet område hvor hundene kan luftes uden snor.

Billedet viser et lille udsnit af pladsen set fra et punkt lige uden for indgangen til herretoiletterne i gavlen af hovedbygningen.

Jeg ankom til campingpladsen ca. kl. 15 efter at være startet hjemmefra kl. ca. 13.45. Turen var på 61,7 km. Jeg kom til at ligge på plads 70. Og her fra plads 70 udgår mine ture i de kommende dage.

18. juni i nærmeste omegn af campingpladsen

Min første tur gik i retning af Åmølle. Jeg nåede dog ikke så langt i første omgang idet jeg fik kig på et seværdighedsskilt til Jeppes Led. Det måtte jeg lige se på og efter at have læst på skiltene gik jeg afsted i retning af møllen. Billedet er fra min vej over marken, hvor der skulle være en sti, som dog ikke er nem at få øje på, men der står stolper med markering af stien med jævne mellemrum. Jeg gik et godt stykke af vejen ud til møllen, men kom så i tvivl om hvor jeg skulle fortsætte hen ad, da jeg kom til en sten, der havde været brugt i forbindelse med den første mølle på stedet. Jeg vendte og gik ad stranden til trapperne om til P-pladsen, hvor jeg havde bilen holdende.

Åmølle

Jeg satte mig i bilen og kørte ca 1 km hen til møllen. Der var Mølledag 3. søndag i juni over hele landet, så der var en del møller, der var i drift og heriblandt Åmølle.
Åmølle ligger ved Nissum Bredning lidt vest for Humlum.
Møllen lå oprindelig en halv kilometer længere mod øst, på den anden side af vejen, men blev efter en stormflod i 1839 flyttet til sin nuværende plads.
Møllen er gennemrestaureret og funktionsdygtig.
Den drives af Aa-Mølles Laug og ejes af foreningen 'Danske Møllers Venner'.

Køretur i omegnen

Efter møllebesøget og frokost kørte jeg ud på en lille tur i omegnen. Undervejs ved Gudumlundvej stødte jeg på et minimuseum og en sten med inskription. Jeg viser stenen her og fortæller at minimuseet ligger ved stenen, men på den anden side af vejen og indeholder nogle forskellige opslag, der fortæller om stedet og hedeopdyrkningen her. Læs evt. lidt mere om hele området heromkring på Gudum Sogns hjemmeside.

Lidt mere om Gudumlund

På et skilt ved siden af stenen findes følgende forklaring på stedets fortid og navn:
Gudumlund - de sidste husmandsbrug
I 1946 er det slutningen af den periode, hvor vi opdyrkede den jyske hede. Her på egnen lå dog fortsat et stort udyrket hedeareal i Gudum, og interessen var stor for at omdanne det "uproduktive" land til landbrugsjord. I samme periode er statsskoven også ude for at opkøbe jord til plantning af mere skov. De havde også kig på Gudum Hede.
Det endte dog med, at staten købte jord til skov et andet sted, og i 1946 begyndte Hedeselskabet arbejdet med at omdanne heden til landbrugsjord. Arbejdet var færdigt i 1948, og der blev opmålt 15 parceller á 16 hektar (hvilket var rigeligt til at brødføde en landbrugsfamilie). Parcellerne fik numrene fra 1-15.
Mange unge landmænd havde søgt om lov til at være med i lodtrækningen om én af parcellerne. Alle numre kom i en hat, og så var spændingen stor - hvor endte man med at bo?
Der var mulighed for at opnå statslån til bygninger, jord og besætning - hvis man havde en egenkapital på 14.000 kr. - det samme som prisen på en ny folkevogn. De mindre statshusmandsbrug i Gudum var nogle af de sidste husmandsbrug i Danmark.
For sin tid var landbrugerne meget moderne - og man fik tilmed adgang til frysehus på vejen - men efterhånden begyndte tiden at løbe fra landbrug af den størrelse. I dag er der kun få - men store - landbrug tilbage på Gudumlund.
Navnet Gudum Hede var man ikke glade for i starten. På et møde hos Bager Jensen i Gudum, hvor man dengang kunne få kaffe, holdtes en afstemning imellem to navne: Gudumvang og Gudumlund - og lige siden har området heddet Gudumlund.
Inde i minimuseet er der yderligere oplysninger om Gudumlund.

På spadseretur

Jeg kørte fra Gudumlund ind i Klosterhede Plantage og kom undervejs mod Fousing Kirkeby til en P-plads, hvorfra jeg spadserede ind til Rishøj, som er en høj der når 44 m over havets overflade. Der var ikke meget udsigt fra højen, men det havde jeg heller ikke ventet eftersom højen ligger inde i skoven. Men jeg fik en spadseretur ad den røde sti og viser her et billede fra et sted på stien, ca. halvvejs inde ved højen.

Kort over området med spadsereturen

På dette kort kan man se, hvorfra og hvortil jeg gik og så samme vej retur.

Resen Hede

Jeg kørte fra Klosterhede Plantage til Fousing og herfra i retning mod Kjærgård Mølle og her lidt længere i retning mod Resenstad kom jeg forbi Resen Hede. Jeg tog mig en lille spadseretur lidt ind på heden, hvorfra fotoet stammer.

En tur ud til Toftum Bjerge

Jeg kom hjem ved godt 15-tiden efter at have kørt i alt 38,1 km i dag. Så tog jeg min eftermiddagskaffe og gik derefter fra campingpladsen ud til stranden ved Toftum Bjerge. Første billede er taget lige oven for trapperne ned til stranden og med udsigt mod Oddesund broen.

Næsten nede

Jeg gik stille og roligt nedad mod stranden og tog ved næste afsnit af trapperne dette billede - og nu kan man se stranden.

Nede på stranden

Et foto taget nede på stranden, der viser lidt om, hvor høje "bjergene" er

- og så er jeg oppe igen

Lidt bedre udsigt mod Oddesund broen. Herfra gik jeg samme vej tilbage til campingpladsen som jeg var kommet.
I alt gik jeg iflg. min telefons skridttæller 12216 trin hvilket skulle svare til 8,72 km i løbet af denne søndag.

19. juni - rundt om Nissum Bredning

Jeg kørte afsted i retning mod Lemvig og er her stået ud af bilen og gået en tur igennem hårnålesvingene på vej ud fra Lemvig mod Thyborøn. Der er mange flotte scener her, især når det er solskin, som det var i dag. Jeg har valgt at vise to af billederne, som jeg tog. Det første her er taget lidt nede ad bakken med havn og vand som baggrund.

Lemvig

- og det næste billede er taget lidt længere inde mod centrum

Gravhøje

Hygym Bakke - flot udsigt over Limfjorden.
På Hygum Bakke finder du knap 30 fredede høje, der stammer fra bronzealderen. Højene er synlige fra lang afstand, da de er anbragt på hhv. Egbjerg og Hygym Bakke, der er knap 60 meter høje i sig selv. Herfra er der en fantastisk udsigt udover Limfjorden.
Under 2. verdenskrig ombyggede den tyske besættelsesmagt flere af højene til et stort befæstningsanlæg med bunkers, skyttegrave og dækstillinger. De høje, det har været muligt at restaurere, er sidenhen blevet det.

Disse oplysninger er hentet her hos Visitnordvestjylland.dk

Ved stranden

Her er jeg gået fra Flyvholmvej ned til stranden ved høfde 30 og kigger her i nordlig retning langs med stranden

Flyvholm Redningsstation

Ca. 300 meter længere henne ad Flyvholmvej kom jeg til Flyvholm Redningsstation. Jeg kiggede på huset og valgte ikke at ringe for at få en adgangskode til at komme ind for at se museet. Men kommer man forbi er der skiltning med et telfonnummer, som man kan ringe til og så få adgang til huset.

Cheminova

På min videre færd nordpå kom jeg også forbi Cheminova - fotograferet lidt før jeg kørte forbi virksomheden.

Sneglehuset

Lang ude vestpå, i Thyborøn, hvor fjord og hav mødes, ligger Sneglehuset, der et helt unikt hus, dekoreret med tusindvis af skaller, muslinger og konkylier, skabt af en enkelt mand gennem et langt liv.

Museer i Thyborøn

Der er flere interessante museer i Thyborøn.
F.eks. Sea War Museum. Jeg viser her et billede fra den skulpturpark der er lavet i forbindelse med museet.
I JyllandsAkvariet kan du se, mærke og opleve et bredt udvalg af de mange forskellige fisk, der lever i Nordsøen og Limfjorden.
Kystcentret er Vestkystens største oplevelsescenter fordelt på intet mindre end 5.000 m2. Centret er fyldt med spændende aktiviteter, både inden- og udendørs.
Se mere om disse på visitthyboroen.dk

Sejltur

Thyborøn-Agger Færgefart - færgeforbindelsen mellem Vestjylland og Thy. Færgeruten er en del af "Den Grønne Kystvej", som strækker sig fra Holland til Stavanger i Norge. Færgeruten gør, at Lemvig Kommune ligger midt i det hele.

Jeg kørte til færgelejet og stillede op som nummer to i rækken og afventede næste afgang som var kl 13. På billedet er færgen på vej ind med en last af biler fra Agger-siden.

... på vej over

I Thy

Efter at jeg kørte fra borde holdt jeg en pause og spiste min medbragte madpakke, inden jeg kørte videre mod Agger. Fra Agger kørte jeg gennem Krik til Vestervig og  herfra ud for at se på Kloster Mølle. Inden jeg kom til møllen kom jeg til "Æ Beeshus", som jeg lige skulle se på. "Æ Beeshus", der er opført i kampesten og med spåntag, var oprindelig tiltænkt bondens kreaturer, så de kunne gå i ly for vejret og om sommeren for de bidende insekter. Navnet Beeshus er netop affødt af den omstændighed, at kvæget bissede i fuld galop mod "Æ Beeshus", i forsøget på at undslippe bremserne, som især i tidligere tider var en voldsom plage for dyrene på de hede sommerdage.  Dette iflg. hjemmesiden Vestervig By, som jeg har linket til.
Inde i huset er der mange plancher der fortæller om Jernalder, gravhøje mv.

Kloster Mølle

Vestervig Klostermølle er næsten nabo til Vestervig Klosterkirke, der ligger nogle hundrede meter øst for møllen. Kirken er det eneste der er tilbage af et stort kloster, som augustinermunkene opførte her i 1100-tallet. Den katedrallignende kirke er nu blot sognekirke for Vestervig.
Spændende mølle og så vidt jeg kunne se, har møllen været i drift på mølledagen, som var dagen før jeg kom herud. Læs evt. mere på de to links.

Vestervig Kirke og jernalderudgravninger

Vestervig Kirke har en lang og spændende historie; den har været ombygget og renoveret, været klosterkirke og formentlig været bispesæde i tidligere Vendel Stift.
Jernalderbopladsen ved Vestervig Kirke
Sporene efter oldtidens huse er næsten alle skjult under overfladen. Ved Vestervig Kirke er en del af en boplads fra jernalderen med huse og stenlagte stier blevet udgravet. Jeg viser her skiltet med forklaringen på udgravningerne som er beliggende lige ved siden af kirken.

Helligsø

Fra Vestervig kørte jeg ad mindre veje så tæt på vandet som jeg kunne og kom bl.a. her forbi Helligsø og tog dette billede lige efter at jeg havde passeret Helligsø Teglværk.

Jegindø

Jeg kørte videre via Draget til Jegindø og kom på havnen frem til museet "Æ Fywerhus". Spændende udstilling om fiskeriet fra Jegindø og om deres fiskeredskaber. Jeg gik også en runde på havnen og har taget en masse billeder her fra også. Jeg viser her et foto taget fra museet og ud mod havnen.
 
Fra Jegindø kørte jeg ad mindre veje til Oddesund og derfra til campingpladsen og har tilbagelagt en tur på 132 km denne dag. Jeg har set mange spændende ting og taget rigtig mange billeder, men dem vil jeg vise nogle flere af på min egen hjemmeside (www.mi-jo-asmussen.dk), når jeg når dertil med den.

Lidt om campingpladsen

Toftum Bjerge Camping
v/ Gitte og Henrik Thusgård Poulsen
Gl. Landevej 4
7600 Struer

Tlf.9786 1330 eller 2860 3390

info@toftum-bjerge.dk
www.toftum-bjerge.dk

Campingpladsen, som er opdelt i sektioner, ligger tæt på Limfjorden. Der er fin mulighed for at gå til stranden ad mindst to forskellige veje. De to veje jeg har prøvet et par gange ender med trapper med mange trin ned til selve stranden. Men med fastsiddende fodtøj er det ikke det store problem at gå op og ned (- måske kondien spiller ind?). Jeg har i hvert fald været begge veje på begge trapper.

I folderen om campingpladsen står følgende at læse: Panoramaudsigt, paragliders, traveture, høje skrænter, vestenvind og lækroge. Toftum Bjerge Camping ligger midt i det hele og kun 300 meter fra Limfjordens blå vand. Med godt 200 enhedspladser fordelt på 5 ha mere eller mindre kuperet terræn er der mange muligheder enten i telt, med campingvogn, autocamper eller i hytte eller sommerhus.

Jeg befandt mig godt på pladsen i de fem døgn jeg havde ophold her. Faciliteterne er fine. Jeg har ikke været inde alle steder, så jeg kan f.eks. ikke fortælle om Café Skovly og Garagen, men det kan du læse mere om i folderen eller på hjemmesiden.

Jeg kan vise et billede af legepladsen, og lige ved siden af den er der en indhegning med et par geder, som gerne vil snakkes med.

Aktiviteter

Se også pladsens aktivitetskalender:
Der er mnge muligheder i løbet af sommeren.
 
Vil du uden for pladsen har hjemmesiden også forslag til forskellige seværdigheder indenfor 25 km og over 25 km afstand

Åbningstider

Campingpladsens hjemmeside fortæller:

Toftum Bjerge Camping er åbent hele året, men da vi ikke kan sidde i informationen 24 timer i døgnet vil der udenfor højsæsonen også være mulighed for at træffe os på 97 86 13 30.
Vi bor på campingpladsen og vil som regel være til at finde, der vil dog være tidspunkter hvor der vil være behov for at gribe telefonen.

Kiosk og café er åbent i højsæsonen, i for- og efteråret i weekenderne og om vinteren lukket. (se opslag på pladsen)

Mere om min tur i næste afsnit

Jeg har set og fotograferet så meget, at jeg ikke kan holde mig til én historie fra denne tur, så jeg deler den op i to afsnit og denne del handler om de første dage på turen.
I næste afsnit fortæller jeg om de sidste dage af turen inden jeg skulle hjem og på arbejde igen.
 
Og så lige et billede mere fra campingpladsen.
 
Jørgen
22.06.2017

Kunne du tænke dig at se mange flere billeder og læse mere om min tur så klik ind på min egen hjemmeside www.asmussen-camping.dk
Om Sørens Camping
1. marts 2005 : Søren Olsen - bornholmer - er nu på egen boldgade med forretningen Sørens Camping mellem Herning og Snejbjerg.

Med næsten 30 år i branchen er Sørens Camping et sikkert sted at lave sin handel
Har pr. 1/2 2006 udvidet med Enggårdvej 31 og vi har også en hal på ca. 450m2
Fra 2007 til 2010 havde vi en afd. i Klemensker på Bornholm.
Febuar 2008 blev vi Camp-let center: Så vi sælger nye Camp-letter.
Se de sidste nye modeller hos os.
Jeg har over 28 års Camp-let erfaring.
1. dec. 2012 åbnede vi i nye lokaler på 1400 m2 på Teglvænget 7-9.
1. marts 2015 holdt vi 10 års jubilæum som Sørens Camping.
1. juni 2015 til udgangen af 2019 havde vi en lille afd. på Bornholm igen på Nordskoven Strand Camping i Rønne,
1. marts 2020 holder vi 15 års jubilæum

mvh
Søren E. Kure Olsen
Kontakt
Sørens Camping
Teglvænget 7-9
7400 Herning
97161418
so@scamping.dk

Find vej
Sørens Camping  |   Teglvænget 7-9  |   7400  Herning  |   97161418  |   so@scamping.dk