+45 97161418  

Min campingtur til Sønderjylland juni 2016


Udgangspunkt Genner Hoel Pandekagehus og Camping, juni 2016

Jeg har lavet min beskrivelse på denne måde fordi jeg kan lide at køre rundt ude i naturen og se på den.
Jeg planlægger min tur dagen i forvejen ud fra nogle ting, jeg finder interessante og så kører jeg hovedsageligt på små veje - også på hullede grusveje - og jeg kører med både kort og GPS som hjælp. Men det her er jo bare én måde man kan lave sine ture på.
 
Jeg valgte det østlige Sønderjylland som mål for min campingtur og bookede mig ind hos:
Genner Hoel Pandekagehus og Camping, Haderslevvej 464, 6200 Aabenraa       
Tlf.: 74 69 89 27 - E-mail: info@gennerhoel.dk - gennerhoel.dk 
 
Fotoet herover er taget nogle timer efter at jeg ankom til pladsen søndag eftermiddag. Det var temmelig varmt denne dag og jeg havde solen lige imod hele vejen dertil, så jeg valgte at lægge mig over i skyggen for at det ikke skulle blive alt for varmt i vognen, når jeg nu ville ud at køre ture i de kommende dage hvor vejrudsigten lovede pænt høje temperaturer. Jeg kørte hjemmefra den 5. juni kl. ca. 12.30 og landede på campingpladsen ca. 14.30 efter en køretur på ca. 130 km hvor jeg kørte ad rute 184 (tidl. A18) næsten til Brande og herfra på motorvejen til Give, hvor jeg tog turen over Bredsten og til Kolding, hvor jeg kom på motorvejen igen indtil GPS'en sendte mig tværs over til Haderslev/Aabenraa vejen og ind til campingpladsen. Jeg lavede aftensmad og efter at have spist, satte jeg mig til at planlægge næste dags tur i omegnen.

På vej mod Kalvø

Jeg ville ud til Kalvø for at se, hvordan der så ud på denne ø, som er landfast via en dæmning. På vej mod Kalvø kom jeg til at dreje ind mod Runde Mølle, men fandt ud af, at det ikke var den rigtige vej. Det var faktisk en smuk tur ind mod møllen og retur. Men jeg kom så lidt senere til et skilt mod Kalvø og fulgte vejen derud og billedet her er taget på vej ud på dæmningen over mod øen.

Kalvø er en lille ø i Genner Bugt

Iflg. en brochure om øen er området et af de smukkeste i Aabenraa Kommune. Landskabet ved Genner Bugt er stærkt kuperet med mange skove og strande. Kalvø har været brugt af mennesker i årtusinder - man har fundet mange flintredskaber fra stenalderen på øen. Første gang man hører om Kalvø er i Valdemar Sejrs jordebog fra 1231, hvor øen kaldes Calf Ø.

En smuk vandresti fører hele Kalvø rundt, og på Kalvø Badehotel kan traditionsrige retter eller kaffe nydes med udsigt over bugten kan man læse på nettet. Jeg kan bevidne, at det er en smuk sti der går øen rundt. Badehotellet har jeg ikke besøgt. Det tog mig ca. ½ time at gå øen rundt. Her et billede fra stien. Stien er lavet på en handicapvenlig måde, dvs. at man vil kunne gå turen rundt med rollator eller komme rundt med kørestol. Der er også et par andre stier, som er knap så faste i overfladen. Miljøministeriet erhvervede størstedelen af Kalvø i 1974 for at bevare havnemiljøet og naturen og for at sikre offentlig adgang.

Stien øen rundt er på ca. 1,5 km

Øen blev i 1847 købt af skibsreder Jørgen Bruhn, som byggede et af datidens største værfter på stedet. Værftsanlæget forsvandt efter nedlæggelsen i 1870 og i dag fortælles den spændende søfartshistorie på museet. I dag er Jørgen Bruhns tidligere bolig, herrehuset, indrettet som museum, lige som de resterende bygninger af værftet.
Der vises tre forskellige udstillinger. En der beskriver Kalvøs historie, en der beskriver værftet og skibene og en der omhandler Genner Bugt og Omegn.

Foreningen »Det Maritime Kalvø« arrangerer foredrag og ekskursioner og der er også mulighed for at sejle med foreningens tre både, når man er medlem.

I lystbådehavnen ligger omkring 100 lystfartøjer.

På billedet herover er en båd ude på vandet, som jeg kom forbi på min vej øen rundt. Der er også en jolle i forgrunden, men den tænker jeg måske bruges for at komme ud til den noget større båd.

Læs evt. mere om Kalvø her eller her

Og så en rundtur i landskabet Løjt Land

Fra Kalvø kørte jeg tilbage til rute 170 og mod syd. Jeg drejede ind mod Nørby og kørte via Løjt Kirkeby, Overgård, Drengesgård, Povlsgård, Løjt Skovby, Stollig, Åbæk og til Aabenraa via Jørgensgård Skov.
På vejen her kom jeg forbi udsigtspunktet Blåhøj (81 m over havet), og tog her en stribe billeder, hvoraf det ene kan ses herover. Det var en meget ujævn sti at gå på herop, men udsigten er fin. Blåhøj fandt jeg mellem Barsmark og Løjt Skovby.
Jeg fortsatte gennem Aabenraa mod Rise Hjarup til Rødekro, Hovslund Stationsby, Hovslund og Genner og så tilbage til campingpladsen hvor det nu var frokosttid.

Gl. Oksevej

Her over middag bad jeg gps'en om at finde den korteste vej til Frøslevlejren, og så kom jeg ind på mange småveje, bl.a. her på grusvej. Broen er Pouls Bro og den er på Gl. Oksevej. Iflg Grænseforeningen kan fortælles flg. om broen: Povls Bro er en enbuet granitbro, som fører Hærvejen over Bjerndrup Mølleå umiddelbart syd for Urnehoved. Broen er opført i 1844 som erstatning for en 100 år tidligere egetræsbro, opført i 1744, bekostet af Søgård Gods. Denne bro måtte allerede i 1780 erstattes af en ny træbro som også måtte repareres og udskiftes adskillige gange.

Brobuen, som spænder over gennemløbet, er en selvbærende konstruktion af svagt kileformede tilhuggede granitsten. Broen er 3,75 m lang og 5,00 m bred. Buen stabiliseres af mos mellem stenene og en lerpakning på oversiden. Herom opbyggedes broens facader og mellemrummet udfyldtes med kampesten, hvorefter den brolagte vejbane blev anlagt. Dernæst blev adgangsdæmningen på begge sider af broen opbygget og brolagt. For arbejdet stod ejeren af Årstoft Josias Wilhelm Mylord, der fik 137 rigsdaler for at opføre broen.

Povls Bro blev i 1970 fuldstændigt restaureret og forstærket og fremstår nu helt som ved opførelsen i 1844

Povls Bro

Gl. Oksevej med Pouls Bro. Jeg er kommet hertil fra den side vi ser hen imod her og fik så kig på broen, som jeg jo lige måtte fotografere. Der må maks køres over med 6 ton vægt og højst 2 meters bredde

Frøslevlejren

Så nåede jeg ad lidt omveje frem til Frøslevlejren. Gps'en ville have mig ind fra den anden side, som er lukket for indkørsel, jeg kunne godt være gået den vej ind og så have ladet bilen stå i skovkanten, men valgte at køre her til den officielle parkering.
Fotoet viser indgangen til barak 46, som huser FN-udstillingen.
 
FN-museets visioner iflg. hjemmesiden:

Det er FN Museets klare målsætning, gennem indsamling af dokumentation og effekter, at registrere, opbevare og udstille disse ting for at kunne dokumentere og formidle information om:

Hvad var grunden til at udsende danske i international tjeneste?
Hvor og hvornår blev missionerne gennemført?
Hvad gik tjenesten ud på?
Hvordan blev tjenesten udført?
Hvad var grunden til at missionerne ophørte?
Hvad skete der efter at danske enheder og mandskab afsluttede missionerne?
Hvordan var dagligdagen for mandskabet?
Hvordan var personellet iklædt til opgaverne?
Hvilke køretøjer, skibe og fly blev anvendt?
Hvordan blev de deployeret og reployeret?
Hvordan var forplejningen?
Hvordan boede personellet?

Museet vil ikke opbevare og udstille våben.

FN-museet

Foruden en stak brochurer ses her, hvad en FN-soldat typisk har af udstyr i sit kvarter

FN-museet

I baggrunden kører en film om en situation i FN-arbejdet. Og her i forgrunden ses en UN-jeep.
Der var også udstillet en Mercedes jeep som var blevet stjålet i Kroatien, men som man har fået tilbage i meget brugt og bulet tilstand. Den har jeg ikke fotograferet.

Frøslevlejren

Jeg var på besøg i Frøslevlejren en mandag og derfor var det ikke hele udstillingen, der var tilgængelig.
Jeg så FN-museet (Barak 46), Redningsberedskabets historie (Barak H1), Hjemmeværnsmuseet (Barak H2) og udstillingen fra Brigadesamlingen, hvor der også var satelitudstilling fra FN-museet (Barak H3).
Jeg fik en snak med hjemmeværnsrepræsentanten, som var her denne dag og fik suppleret min viden om hjemmeværnet. Udstillingen viser udviklingen i uniformer og udrustning samt materiel. Der vises hvad en hjemmeværnssoldat fik udleveret i 1957 og 1987 samt i 2013. Der vises også et udsnit af det materiel, der har været brugt gennem tiden. Desuden er der en særudstilling om HJV museets første 25 år. Hjemmeværnssoldats udsendelse til tjeneste i udlandet
Beredskabsforbundets udstilling fortæller om Det Danske Redningsberedskabs historie især fra 1930'erne over besættelsestiden 1940-45 og til nutiden. Også en meget interessant udstilling.
 
Billedet er en mindesten som er placeret ikke ret langt fra hovedvagttårnet - teksten på stenen er: »De førtes bort under tvang fra Frøslevlejren 1944 - 1945 og gav livet for Danmark«

Frøslevlejren

Dette er vagttårn T5, som står her, hvor man kommer ind i lejren ad hovedindgangen.

Tur mod Als

Efter turen rundt i går med afslutning i Frøslevlejren og en hjemtur igen ad små veje med flere overraskende landskaber er jeg i dag tirsdag startet med at køre til Aabenraa og herfra videre til Hostrupskov, Felstedskov, Varnæs, Over Blåkrog, Blans, Øster Snogbæk, Sandbjerg, Stovgård, Ulkebøl/Sønderborg til Augustenborg.
Dagens første billede er fra Augustenborg Havn, hvor der var rigtig mange lystbåde.

Augustenborg

Om byen Augustenborg kan man læse bl.a. følgende: Hertugbyen Augustenborg blev grundlagt i 1651 af Hertug Ernst Günther, der giftede sig med sin kusine Auguste af Glücksborg, som han opkaldte byen efter. Siden var Augustenborg hjemsted for seks generationer af hertuger, der alle har sat deres præg på byen. Det nuværende slot blev opført i 1776 og er det største og mest helstøbte barokanlæg i Sønderjylland. Hertugfamilien flygtede i 1848 pga. 1. Slesvigske krig og vendte aldrig tilbage til Augustenborg. I dag udgør byen et enestående kulturmiljø, der er groet op omkring Augustenborg Slot som et ganske specielt mini-bysamfund – ikke landsby, men en lille by af funktioner, handlende og håndværkere knyttet til hoffet.

Men uanset, hvor meget historie der er i byen, blev jeg nødt til at benytte et toilet inde midt i byen et sted og stødte på denne tekst (se billedet) over et af urinalerne.

Egen Kirke

Jeg fortsatte fra Augustenborg til Sebbelev og til Egen, hvor jeg stoppede op for at tage et par billeder af Egen Kirke.

Rundt på Als og til Dybbøl

Fra Egen Kirke fortsatte jeg på en rundtur ad små og mellemstore veje på Als. Jeg kørte via Guderup, Stevning, Brandsbøl, Oksbøl, Havnbjerg, Svenstrup, Sjellerup, Elstrup, Østerholm, Helved, Fynshav, Kettingskov, Lysabild, Skovby, Høruphav, Sundsmark/Sønderborg til Dybbøl Mølle.

Ved Dybbøl

Jeg gik lidt rundt og tog nogle billeder. Dette er taget lidt fra Dybbøl Mølle ned over Sønderborg

Ved Dybbøl

Det næste billede jeg har valgt at lægge op her er taget over mod bygningen med 1864-udstillingen.

Eftermiddag på campingpladsen

Efter rundturen som beskrevet ovenfor slappede jeg af på campingpladsen og lidt udenfor til fods. Campingpladsen er en hyggelig lille plads. Faciliteterne er ok. Og så er der pandekagehuset, som jeg dog kun var inde i i forbindelse med ind- og udskrivning til campingpladsen. Men man har et spændende menukort, som jeg vil se nærmere på næste gang jeg kommer på de kanter. Se mere her.
Der er også en klatrepark i forbindelse med campingpladsen og pandekagehuset. Så der er mulighed for at komme op i højderne inde i skoven. Jeg har ikke selv været der - jeg tror ikke det er noget for mig at bevæge mig rundt der.

Eftermiddag på campingpladsen

Jeg viser jer også et par andre billeder fra campingpladsen. Det her er taget ned over pladsen næsten fra, hvor jeg havde stillet vognen op og ned mod facilitetsbygningen.

Eftermiddag på campingpladsen

Et billede mere set hen mod indgangen til Highpark

Eftermiddag på campingpladsen

Og så lige et foto af pandekagehuset.

Tur rundt i Sønderjylland

Onsdag besluttede jeg mig til at køre lidt mere rundt i Sønderjylland og startede med at køre ind til Genner Strand, hvor dette billede er taget

Tur rundt i Sønderjylland

Her fra morgenen var vejret overskyet og med en frisk vind. Jeg kørte fra Genner strand via Sønderballe til Diernæs, hvor dette foto er taget.

Tur rundt i Sønderjylland

Og så kom jeg rundt på en længere tur i det sønderjyske. Fra Diernæs kørte jeg videre til Hovst, Sønder Vilstrup, Hejsager, Sode, Hyrup, Øsby, Starup, Haderslev, Erlev, Marstrup, Vedsted, Over Jerstal, Rangstrup, Agerskov, Løgumkloster, Alslev, Ravsted, Bylderup Bov, Burkal, Rens og her har jeg taget fotoet af Gendarmerigården. Om Gendarmerigården kan der fortælles meget, men jeg har hentet et lille stykke tekst fra Rens lokalhistorisk arkiv:
Efter genforeningen i 1920 flyttede gendarmerne fra Kongeå-grænsen sydpå til den nye grænselinie. De ankom den 5. maj 1920 og blev hilst velkommen af store menneskemængder ved jernbanestationerne undervejs. Gendarmerne til de vestlige gendarmeriafsnit steg af i Tinglev og kom derfra ud til deres poster i Jyndevad, Rens, Lydersholm, Sæd og Rudbøl.
Om aftenen den 5. maj 1920 var alle 465 mand fra gendarmeriets hovedstyrke placeret hvor den nye grænse skulle gå, - endnu før den forventede grænselinie var afstukket.
Grænsedragningen skete den 21. juni 1920.

Alle gendarmer var privat indkvarteret og først i efteråret 1920 blev dette ophævet og gendarmerne skulle selv skaffe sig beboelse.
Den danske stat købte en større landbrugsejendom i Rens. den blev Indrettet med flere lejligheder, toldkontor og stald til gendarmernes heste. - Det er den bygning vi i dag kender som "Gendarmerigården".
Desuden blev der opført flere boliger på Pebersmarkvej, som blev beboet af gendarmer.

Frøslevlejren

Fra Rens fortsatte jeg til Store Jyndevad, Broderup, Bajstrup, Vejbæk, Fårhus og til Frøslevlejren. Jeg tænkte at jeg ville se noget af det, der var lukket i mandags.
Hovedvagttårnet er/var naturligvis forsynet med et maskingevær, som kunne bruges ved evt. flugter fra lejren. Jeg bevægede mig op ad en stejl trappe og jeg vil anbefale at have noget fodtøj på, der sidder lidt bedre fast på fødderne end de træsko jeg havde på.

Frøslevlejren

Indgangen til barak H4, som viser en masse forskelligt om, hvordan fangerne indrettede sig med forskellige sysler for at få tiden til at gå. Der er rigtig mange forskellige husflidsarbejder fremstillet af mærkelige ting, f.eks. skakbrikker af rugbrød.
Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under den tyske besættelse af Danmark og er i dag en af Europas bedst bevarede tyske fangelejre. Flere tusinde danskere sad i lejren som det tyske sikkerhedspolitis fanger.
Fra maj 1945 til efteråret 1949 fungerede lejren under navnet Fårhuslejren. Lejren fungerede som internerings- og straffelejr under retsopgøret efter krigen. I de fire år var mere end 5000 indespærret i lejren i kortere eller længere tid.

Frøslevlejren

Her er hovedvagttårnet igen, men denne gang med døren åben og uden arbejdende håndværkere som i mandags. Maskingeværet står oppe bag ruderne øverst. Frøslevlejren blev bygget i 1944 som tysk politifangelejr for danske modstandsfolk. I alt passerede cirka 12.000 fanger lejren i de godt ni måneder, den eksisterede.
Selv om Frøslevlejren blev bygget for at undgå deportationer af danskere til koncentrationslejre i Tyskland, blev ca. 1.600 Frøslevfanger, stik imod alle aftaler, sendt videre til tyske koncentrationslejres rædsler. I befrielsesdagene opstod et akut behov for interneringsmuligheder til de tusindvis af danske statsborgere, der af Modstandsbevægelsen var mistænkt for landsskadelig virksomhed. Frøslevlejrens mange barakker kunne bruges til det formål og fik herefter navnet Faarhuslejren.

Tilbage mod campingpladsen

Så er jeg på vej hjemad igen og er her ved Bommerlundstenen, som står ikke ret langt fra Gejlå Bro. Bommerlund plantage er plantet af den prøjsiske stat i årene 1881-1901. Stenen blev rejst i 1960 på det sted, hvor Bommerlund Kro tidligere lå

Gejlå Bro

Her ses Gejlå Bro, som jeg er gået til fra P-pladsen et par hundrede meter herfra ved Bommerlundstenen.  I kanten af Bommerlund Plantage findes broen over Gejlå, som er fra 1818. Det specielle ved Gejlåbroen er, at den er bygget af kløvede kampesten over to bueslag. Inden broen blev bygget, var der et vadested over åen, belagt med flade vadesten. Stenene kan stadig ses under broen.

Hjem igen

Torsdag morgen gik jeg efter morgenbad og morgenmad i gang med at pakke sammen. Men eftersom jeg kører uden telt var det ikke den store opgave at gøre mig klar. Jeg afregnede for de fire dage og kørte nordpå og var hjemme lidt før middag efter ialt 748 km, heraf ca. 260 km med campingvognen på krogen.
En god tur. Men der er meget mere at se på i området, så jeg vender nok tilbage til området igen engang for at se mere. Og også for at smage på pandekagerne.
 
Jørgen Asmussen
 
Januar 2017
 
Vil du se flere billeder fra denne tur så klik ind på min egen hjemmeside www.asmussen-camping.dk
Om Sørens Camping
1. marts 2005 : Søren Olsen - bornholmer - er nu på egen boldgade med forretningen Sørens Camping mellem Herning og Snejbjerg.

Med næsten 30 år i branchen er Sørens Camping et sikkert sted at lave sin handel
Har pr. 1/2 2006 udvidet med Enggårdvej 31 og vi har også en hal på ca. 450m2
Fra 2007 til 2010 havde vi en afd. i Klemensker på Bornholm.
Febuar 2008 blev vi Camp-let center: Så vi sælger nye Camp-letter.
Se de sidste nye modeller hos os.
Jeg har over 28 års Camp-let erfaring.
1. dec. 2012 åbnede vi i nye lokaler på 1400 m2 på Teglvænget 7-9.
1. marts 2015 holdt vi 10 års jubilæum som Sørens Camping.
1. juni 2015 til udgangen af 2019 havde vi en lille afd. på Bornholm igen på Nordskoven Strand Camping i Rønne,
1. marts 2020 holder vi 15 års jubilæum

mvh
Søren E. Kure Olsen
Kontakt
Sørens Camping
Teglvænget 7-9
7400 Herning
97161418
so@scamping.dk

Find vej
Sørens Camping  |   Teglvænget 7-9  |   7400  Herning  |   97161418  |   so@scamping.dk